athena-techhub

Athena TechHub

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Athena TechHub:
We focus on developing & gathering the best engineering talents from diverse academic backgrounds and industry experiences to innovate & de

Athena TechHub

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Athena TechHub:

We focus on developing & gathering the best engineering talents from diverse academic backgrounds and industry experiences to innovate & develop potential projects by using trending technologies.

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty Athena TechHub?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

Athena TechHub

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Athena TechHub:
We focus on developing & gathering the best engineering talents from diverse academic backgrounds and industry experiences to innovate & de