athenapros

AthenaPros

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

– Foreign invested Software Company, 12 years in operation, with offices in San Francisco, Ho Chi Minh city.
– Specialize in both local financial software segm

AthenaPros

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

– Foreign invested Software Company, 12 years in operation, with offices in San Francisco, Ho Chi Minh city.

– Specialize in both local financial software segment and business software outsourcing.

– Tight-nit group of independent professional software developers. Management comprises of highly skilled & experienced international software developers; we love doing software business.

– Good portfolio of existing customers and on-going project
Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

3 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty AthenaPros?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

AthenaPros

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

– Foreign invested Software Company, 12 years in operation, with offices in San Francisco, Ho Chi Minh city.
– Specialize in both local financial software segm