burning-bros

Burning Bros

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

We are a software development company based in Vietnam that collaborates with global clients. 
We provide talented developers, like yourself, with oppor

Burning Bros

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

We are a software development company based in Vietnam that collaborates with global clients. 

We provide talented developers, like yourself, with opportunities to work with international companies. 

We do not outsource our developers, instead, we work in a shared office as part of an international team serving regular corporate clients. 


Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

3 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty Burning Bros?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

Burning Bros

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

We are a software development company based in Vietnam that collaborates with global clients. 
We provide talented developers, like yourself, with oppor