buymed

Buymed

4.3

93

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Buymed is Vietnam’s and Southeast Asia’s top healthtech company. 
We improve healthcare quality and access for practitio

Buymed

4.3

93

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Buymed is Vietnam’s and Southeast Asia’s top healthtech company. 

We improve healthcare quality and access for practitioners, patients, and all other stakeholders (pharmaceutical producers, distributors, logistics providers, and pharmacists) in between by using transformational technology.

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Thuocsi.vn is a leading healthtech Company for Vietnam and Southeast Asia. We elevate quality and access to healthcare through transformative technologies for practitioners to patients, and all other stakeholders (pharmaceutical manufacturers, distributors, logistics providers, and pharmacists) in between.

What we offer:

Địa điểm

6 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty Buymed?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

Buymed

4.3

93

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Buymed is Vietnam’s and Southeast Asia’s top healthtech company. 
We improve healthcare quality and access for practitio