dai-ichi-life-viet-nam

Dai-ichi Life Việt Nam

4.1

81

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

As a subsidiary of Dai-ichi Life Holdings Inc. and a member of Dai-ichi Life Group, Dai-ichi Life Insurance Company o

Dai-ichi Life Việt Nam

4.1

81

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

As a subsidiary of Dai-ichi Life Holdings Inc. and a member of Dai-ichi Life Group, Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Ltd. (“Dai-ichi Life Vietnam”) was established in January of 2007. This is the first foreign market that Dai-ichi Life Group expands its business through a 100%-owned subsidiary.

After more than 13 years of operation, Dai-ichi Life Vietnam has grown up over twenty times in terms of total premiums, affirming its position among the leading life insurance companies in Vietnam with solid and sustainable development. Especially in 2019, Dai-ichi Life Vietnam has risen to the top three in the market in terms of new premium revenue worth more than 13,000 billion dong and 14% market share. The company is serving over 3 million customers through more than 1,400 staff and 92,000 financial consultants. Dai-ichi Life Vietnam is proud to hold the 3rd position in terms of customer service network with more than 290 offices and general agencies nationwide


Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

5 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty Dai-ichi Life Việt Nam?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

Dai-ichi Life Việt Nam

4.1

81

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

As a subsidiary of Dai-ichi Life Holdings Inc. and a member of Dai-ichi Life Group, Dai-ichi Life Insurance Company o