instafun-io

instafun.io

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

instafun.io is a mobile games company founded in 2015 and based in Hong Kong with 40+ fulltime staff creating fun and innovative casual games for the US and

instafun.io

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

instafun.io is a mobile games company founded in 2015 and based in Hong Kong with 40+ fulltime staff creating fun and innovative casual games for the US and English Markets. The company is now opening a new studio (self run and independent) in Ho Chi Minh City! We self develop and publish on the iOS and Android App Stores.

Looking forward to our cooperation!


 

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty instafun.io?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

instafun.io

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

instafun.io is a mobile games company founded in 2015 and based in Hong Kong with 40+ fulltime staff creating fun and innovative casual games for the US and