money-forward-vietnam-co-ltd

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD

3.8

68

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

About our parent company, Money Forward, Inc.

About Money Forward Vietnam C

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD

3.8

68

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

About our parent company, Money Forward, Inc.

About Money Forward Vietnam Co., Ltd

Chuyên môn của chúng tôi

– Languages: Ruby on Rails, Golang, AI, JavaScript, Swift, Kotlin, Objective-C, Android Java

– Tools: G Suite, GitHub, Slack, ChatWork, Trello, CircleCI, Docker, New Relic, Datadog

– Platforms: Heroku, AWS, GCP

– Methods: Agile, Scrum

– Machines: Macbook Pro, Dell monitor


Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Caring Mental & Physical Recreation: 

Caring Career & Development: 

Địa điểm

13 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD

3.8

68

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

About our parent company, Money Forward, Inc.

About Money Forward Vietnam C