next-chain-tech

Next Chain Tech

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Next Chain Tech Co., LTD is startup company and we focus on developing and providing all kinds of software to clients all over the world

Chuyên môn

Next Chain Tech

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Next Chain Tech Co., LTD is startup company and we focus on developing and providing all kinds of software to clients all over the world

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

2 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty Next Chain Tech?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

Next Chain Tech

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Next Chain Tech Co., LTD is startup company and we focus on developing and providing all kinds of software to clients all over the world

Chuyên môn