ngan-hang-a-chau-acb

Ngân Hàng Á Châu | ACB

3.7

81

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

We’re building a startupat ACB to serve our millions of customers. We’re looking for exceptional talent to drive grow

Ngân Hàng Á Châu | ACB

3.7

81

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

We’re building a startupat ACB to serve our millions of customers. We’re looking for exceptional talent to drive growth. Shape the management team that will deliver world-class technology to acquire the next million customers. 

We’re thinkers and doers, and like people who can be both player and coach. 

As one of the largest consumer banks in Asia, we’re investing in the leading people, technologies and practices to improve each customer’s financial lives. Join the 11,000 team members at ACB and build the fintech company of the future.

Chuyên môn của chúng tôi

Core banking, digital marketing, data analyzing

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

• Average 15 Monthly Base salary per year

• ACB Health Care.

• Meal Allowance.

• Preferential loan as regulated by ACB

• Yearly Medical Checkup & Team building activities.

• Professional and Transparent Working Environment

Địa điểm

4 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty Ngân Hàng Á Châu | ACB?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

Ngân Hàng Á Châu | ACB

3.7

81

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

We’re building a startupat ACB to serve our millions of customers. We’re looking for exceptional talent to drive grow