open-web-technology

Open Web Technology

4.5

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Open Web Technology (formerly known as Novahub, an OWT’s partner). Open Web Technology is a strategy and technology con

Open Web Technology

4.5

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Open Web Technology (formerly known as Novahub, an OWT’s partner). Open Web Technology is a strategy and technology consulting firm. We help our Clients leverage new software and hardware technologies to reshape their business, invent new products, or transform their organization, in search of growth opportunities and cost savings.

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty Open Web Technology?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

Open Web Technology

4.5

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Open Web Technology (formerly known as Novahub, an OWT’s partner). Open Web Technology is a strategy and technology con