Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên Cơ sở vật chất Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên Tiện ích dịch vụ Chương t

Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên
Cơ sở vật chất Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên
Tiện ích dịch vụ
Chương t<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên

Cơ sở vật chất Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên

TRUNG TÂM CAN THIỆP SỚM AN PHƯỚC

Chuyên: Nghiên cứu, đánh giá, can thiệp trẻ:

– Chậm nói, khó khăn giao tiếp

– Rối loạn phổ tự kỷ

– Chậm phát triển trí tuệ

– Trẻ tăng động giảm chú ý…

– Trẻ khó khăn nhai nuốt, ăn uống

– Hỗ trợ cho học sinh tiền tiểu học

– Hỗ trợ, can thiệp học sinh tiểu học có khó khăn học tập…

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên
Cơ sở vật chất Trung Tâm Can Thiệp Sớm An Phước – Tứ Liên
Tiện ích dịch vụ
Chương t