Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cánh Én Nhỏ – Tây Sơn Tổng quan Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cánh Én Nhỏ – Tây Sơn Hiện tại, lớp học CAN THIỆP SỚM CÁNH ÉN NHỎ tuyển sinh các bé lớp học bán trú và

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cánh Én Nhỏ – Tây Sơn

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cánh Én Nhỏ – Tây Sơn
Hiện tại, lớp học CAN THIỆP SỚM CÁNH ÉN NHỎ tuyển sinh các bé lớp học bán trú và<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cánh Én Nhỏ – Tây Sơn<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cánh Én Nhỏ – Tây Sơn

Hiện tại, lớp học CAN THIỆP SỚM CÁNH ÉN NHỎ tuyển sinh các bé lớp học bán trú và học cá nhân cho các bé cho nhu cầu Giáo Dục Đặc Biệt:

– Chậm nói, rối loạn ngôn ngữ

– Rối loạn phổ tự kỷ

– Hỗ trợ chỉnh ngọng

– Tăng động giảm chú ý (ADHD)

– Khó khăn học tập

– Chậm phát triển trí tuệ

– Hỗ trợ tiền học đường

– DOWN.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cánh Én Nhỏ – Tây Sơn

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cánh Én Nhỏ – Tây Sơn
Hiện tại, lớp học CAN THIỆP SỚM CÁNH ÉN NHỎ tuyển sinh các bé lớp học bán trú và