Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cầu Vồng Nhỏ – KĐT Thanh Hà Tổng quan Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cầu Vồng Nhỏ – KĐT Thanh Hà CÂU LẠC BỘ CTS. CẦU VỒNG NHỎ Tư vấn tâm lý Đánh giá sự phát triển của

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cầu Vồng Nhỏ – KĐT Thanh Hà

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cầu Vồng Nhỏ – KĐT Thanh Hà
CÂU LẠC BỘ CTS. CẦU VỒNG NHỎ
Tư vấn tâm lý
Đánh giá sự phát triển của<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cầu Vồng Nhỏ – KĐT Thanh Hà<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cầu Vồng Nhỏ – KĐT Thanh Hà

CÂU LẠC BỘ CTS. CẦU VỒNG NHỎ

Tư vấn tâm lý

Đánh giá sự phát triển của trẻ

Can thiệp sớm cho trẻ:

– Rối loạn phổ tự kỷ

– Tăng động giảm chú ý

– Rối loạn phát triển: Chậm nói, DOWN

– Chậm phát triển trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ…

– Trẻ có khó khăn trong học tập

– Trẻ Ngọng, lắp.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cầu Vồng Nhỏ – KĐT Thanh Hà

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Cầu Vồng Nhỏ – KĐT Thanh Hà
CÂU LẠC BỘ CTS. CẦU VỒNG NHỎ
Tư vấn tâm lý
Đánh giá sự phát triển của