Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ngày Mới – Bình Trị Đông B Tổng quan Giới thiệu chung ” Trung tâm Can Thiệp Sớm Ngày Mới” là một tổ chức tư vấn và hỗ trợ chuyên về can thiệp cho trẻ em rối loạn phổ t

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ngày Mới – Bình Trị Đông B

Tổng quan
Giới thiệu chung
” Trung tâm Can Thiệp Sớm Ngày Mới” là một tổ chức tư vấn và hỗ trợ chuyên về can thiệp cho trẻ em rối loạn phổ t<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ngày Mới – Bình Trị Đông B<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung

Trung tâm Can Thiệp Sớm Ngày Mới” là một tổ chức tư vấn và hỗ trợ chuyên về can thiệp cho trẻ em rối loạn phổ tự kỷ (ASD), trẻ em tăng động-giảm chú ý (ADHD), và trẻ em chậm phát triển tư duy và học tập (PTTT). Tổ chức này cung cấp các dịch vụ tư vấn và can thiệp sớm để hỗ trợ trẻ em và gia đình giải quyết các khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển của trẻ.

Các dịch vụ của “Can Thiệp Sớm Ngày Mới” bao gồm:

1. Tư vấn và đánh giá: Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và đánh giá chuyên sâu để xác định các khó khăn và nhu cầu riêng của từng trẻ em và gia đình.

2. Can thiệp học tập và phát triển: Tổ chức thiết kế các chương trình và hoạt động giáo dục, đào tạo, và phát triển kỹ năng phù hợp với từng trẻ em để hỗ trợ sự phát triển tư duy và học tập của họ.

3. Can thiệp hành vi và xã hội: Tổ chức cung cấp các kỹ thuật và phương pháp can thiệp để giúp trẻ em xây dựng các kỹ năng xã hội và hành vi phù hợp trong môi trường xã hội.

4. Can thiệp gia đình: “Can Thiệp Sớm Ngày Mới” hỗ trợ và đồng hành cùng gia đình trong quá trình can thiệp và giúp gia đình hiểu rõ hơn về các khó khăn và cách hỗ trợ trẻ em một cách tốt nhất.

5. Đào tạo và tư vấn cho người chăm sóc: Tổ chức cung cấp đào tạo và tư vấn cho người chăm sóc như giáo viên, nhà trường, và người thân về cách hỗ trợ trẻ em trong quá trình học tập và phát triển.

“Can Thiệp Sớm Ngày Mới” cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em và gia đình trong quá trình phát triển và đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và mong muốn của từng trẻ em và gia đình.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ngày Mới – Bình Trị Đông B

Tổng quan
Giới thiệu chung
” Trung tâm Can Thiệp Sớm Ngày Mới” là một tổ chức tư vấn và hỗ trợ chuyên về can thiệp cho trẻ em rối loạn phổ t