Trung tâm Can thiệp sớm Starkids – Hạ Long Tổng quan Giới thiệu chung Trung tâm Can thiệp sớm Starkids – Hạ Long Lớp can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như: Trẻ tự kỷ Chậm nói Khuyết tật tr

Trung tâm Can thiệp sớm Starkids – Hạ Long

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Can thiệp sớm Starkids – Hạ Long
Lớp can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như:
Trẻ tự kỷ
Chậm nói
Khuyết tật tr<br /> Trung tâm Can thiệp sớm Starkids – Hạ Long<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung tâm Can thiệp sớm Starkids – Hạ Long

Lớp can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như:

Trẻ tự kỷ

Chậm nói

Khuyết tật trí tuệ

Down

Rối loạn âm lời nói – Nói ngọng

ADHD ( tăng động giảm chú ý)

Rối nhiễu hành vi,…

Trẻ gặp khó khăn trong vấn đề học tập,….

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm Can thiệp sớm Starkids – Hạ Long

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Can thiệp sớm Starkids – Hạ Long
Lớp can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như:
Trẻ tự kỷ
Chậm nói
Khuyết tật tr