Trung Tâm Can Thiệp Sớm Sunflower – Cổ Nhuế 2 Tổng quan Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Sunflower – Cổ Nhuế 2 Trung tâm hỗ trợ phát triển và GDHN Sunflower chuyên đánh giá – Tư vấn – Can Thiệp – Hỗ trợ hòa n

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Sunflower – Cổ Nhuế 2

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Sunflower – Cổ Nhuế 2
Trung tâm hỗ trợ phát triển và GDHN Sunflower chuyên đánh giá – Tư vấn – Can Thiệp – Hỗ trợ hòa n<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm Sunflower – Cổ Nhuế 2<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Sunflower – Cổ Nhuế 2

Trung tâm hỗ trợ phát triển và GDHN Sunflower chuyên đánh giá – Tư vấn – Can Thiệp – Hỗ trợ hòa nhập cho trẻ

Trer chậm nói

Rối loạn ngôn ngữ, âm lời nói

Hỗ trợ hòa nhập cấp mầm non, tiểu học

Toán tư duy: Fingermath và Soroban

Trẻ tự kỷ, tăng động giảm chú ý

Khuyết tật trí tuệ, khuyết tật học tập, DOWN

Đánh giá, tư vấn, sàng lọc trẻ tại các trường MN. 

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Sunflower – Cổ Nhuế 2

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Sunflower – Cổ Nhuế 2
Trung tâm hỗ trợ phát triển và GDHN Sunflower chuyên đánh giá – Tư vấn – Can Thiệp – Hỗ trợ hòa n