Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tâm Đức – Giải Phóng Tổng quan Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tâm Đức – Giải Phóng Trung tâm Tâm Đức đề cao vai trò, tầm quan trọng của cha mẹ và gia đình trong quá trình phát triển

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tâm Đức – Giải Phóng

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tâm Đức – Giải Phóng
Trung tâm Tâm Đức đề cao vai trò, tầm quan trọng của cha mẹ và gia đình trong quá trình phát triển<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tâm Đức – Giải Phóng<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tâm Đức – Giải Phóng

Trung tâm Tâm Đức đề cao vai trò, tầm quan trọng của cha mẹ và gia đình trong quá trình phát triển của trẻ. Chúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ giáo dục phù hợp với mọi gia đình trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Với các phụ huynh có thời gian và điều kiện hỗ trợ cho con ở nhà, chúng tôi chuyển giao phương pháp hỗ trợ can thiệp cho con tại nhà. Với các phụ huynh không có điều kiện để can thiệp cho con ở nhà, chúng tôi hỗ trợ can thiệp toàn phần, kết hợp giữa học hòa nhập và can thiệp cá nhân, can thiệp nhóm xen kẻ. Với các gia đình ở xa, chúng tôi hỗ trợ nội trú. Song song với can thiệp cá nhân, can thiệp nhóm, chúng tôi còn phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng của trẻ theo bằng cách xen kẻ các hoạt động âm nhạc trị liệu, trị liệu tâm vận động và giáo dục thông qua hoạt động tham quan dã ngoại tiếp cận theo giáo dục STEAM.

Định kỳ háng tháng, chúng tôi luôn có kế hoạch thăm hoặc gặp gỡ gia đình để bàn biện pháp giáo dục theo kế hoạch đã thống nhất.

Đến với Trung tâm Tâm Đức cha mẹ hoàn toàn yên tâm về lộ trình can thiệp và cam kết sự tiến bộ của trẻ.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tâm Đức – Giải Phóng

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tâm Đức – Giải Phóng
Trung tâm Tâm Đức đề cao vai trò, tầm quan trọng của cha mẹ và gia đình trong quá trình phát triển