Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tân Bình – Dĩ An Tổng quan Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tân Bình – Dĩ An Tư vấn, đánh giá, can thiệp, hỗ trợ phát triển cho trẻ: – Chậm nói – Rối loạn phổ tự kỉ

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tân Bình – Dĩ An

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tân Bình – Dĩ An
Tư vấn, đánh giá, can thiệp, hỗ trợ phát triển cho trẻ:
– Chậm nói
– Rối loạn phổ tự kỉ<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tân Bình – Dĩ An<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tân Bình – Dĩ An

Tư vấn, đánh giá, can thiệp, hỗ trợ phát triển cho trẻ:

– Chậm nói

– Rối loạn phổ tự kỉ

– Chậm phát triển trí tuệ

– Tăng động giảm chú ý

– Hỗ trợ Tiền tiểu học: Trẻ gặp khó khăn trong học tập, trẻ chuẩn bị vào lớp 1.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tân Bình – Dĩ An

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tân Bình – Dĩ An
Tư vấn, đánh giá, can thiệp, hỗ trợ phát triển cho trẻ:
– Chậm nói
– Rối loạn phổ tự kỉ