Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông Cơ sở vật chất Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông Tiện ích dịch vụ <

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông
Cơ sở vật chất Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông
Tiện ích dịch vụ
<<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông

Cơ sở vật chất Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông

Can thiệp sớm là một biện pháp giáo dục sớm cho trẻ có khó khăn trong phát triển trí tuệ trước 5 tuổi. Can thiệp sớm trong 5 năm đầu nhằm kích thích và huy động tối đa sự phát triển của trẻ làm giảm nhẹ hay khắc phục những khuyết tật của trẻ . Đây chính là sự chuẩn bị quan trọng cho việc học và tiếp tục học lên lớp mẫu giáo sau này của trẻ, đồng thời can thiệp sớm cũng chuẩn bị tiền đề để trẻ có thể hội nhập tại các trường phổ thông!

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông
Cơ sở vật chất Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Ân – Phương Đông
Tiện ích dịch vụ
<