Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Thần – Hạ Lý Tổng quan Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Thần – Hạ Lý ĐỐI TƯỢNG: Trẻ rối loạn phổ t.ự kỷ (ASD) Trẻ chậm phát triển ngôn ng

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Thần – Hạ Lý

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Thần – Hạ Lý
ĐỐI TƯỢNG:

Trẻ rối loạn phổ t.ự kỷ (ASD)
Trẻ chậm phát triển ngôn ng<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Thần – Hạ Lý<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Thần – Hạ Lý

ĐỐI TƯỢNG:

Trẻ rối loạn phổ t.ự kỷ (ASD)

Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

Trẻ chậm phát triển trí tuệ

Trẻ tăng động, giảm chú ý (ADHD)

Trẻ gặp khó khăn trong việc nhìn, nghe

Trẻ mầm non có nhu cầu giáo dục sớm

Trẻ có khó khăn trong việc học: đọc , viết và tính toán

Luyện chữ đẹp và dạy kiến thức tiền tiểu học hình thành kĩ năng chuẩn bị tâm thế cho trẻ tự tin vào lớp 1.

LĨNH VỰC

Chẩn đoán, đánh giá phát triển cho trẻ theo các lứa tuổi khác nhau

Can thiệp sớm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Giáo dục sớm cho trẻ mầm non

Tư vấn, hướng dẫn cha mẹ về chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đinh

Luyện chữ đẹp – tiền tiểu học chuẩn bị tâm thế cho trẻ học hoà nhập

Trẻ ngọng, gặp khó khăn trong sử dụng ngôn ngữ

Khó khăn trong việc ghi nhớ, tư duy

Khó khăn trong đọc, luyện viết, tính toán

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Danh sách Trung tâm dành cho trẻ đặc biệt cùng hệ thống

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Thần – Hạ Lý

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Thiên Thần – Hạ Lý
ĐỐI TƯỢNG:

Trẻ rối loạn phổ t.ự kỷ (ASD)
Trẻ chậm phát triển ngôn ng