Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tuệ An – Thuận An Tổng quan Chương trình học Can thiệp bằng liệu pháp Tâm Vận Động Can thiệp bằng Play Theorapy Phương pháp PECS PP âm nhạc Giới thiệu chung T

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tuệ An – Thuận An

Tổng quan
Chương trình học
Can thiệp bằng liệu pháp Tâm Vận Động
Can thiệp bằng Play Theorapy
Phương pháp PECS
PP âm nhạc
Giới thiệu chung T<br /> Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tuệ An – Thuận An<br />

Tổng quan

Chương trình học

Can thiệp bằng liệu pháp Tâm Vận Động

Can thiệp bằng Play Theorapy

Phương pháp PECS

PP âm nhạc

Giới thiệu chung Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tuệ An – Thuận An

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tuệ An- Thuận An, nhận can thiệp cho trẻ:

Tự kỷ, tăng động giảm chú ý

Chậm nói, nói ngọng, rối loạn ngôn ngữ

Chậm phát triển trí tuệ, khó khăn trong học tập, Tiền tiểu học

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Tuệ An – Thuận An

Tổng quan
Chương trình học
Can thiệp bằng liệu pháp Tâm Vận Động
Can thiệp bằng Play Theorapy
Phương pháp PECS
PP âm nhạc
Giới thiệu chung T