Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ – Vĩnh Phúc Tổng quan Giới thiệu chung Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ – Vĩnh Phúc Đánh giá, tư vấn, can thiệp sớm cho trẻ có rối loạn phát triển: Tự kỷ, tăng động giảm chú

Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ – Vĩnh Phúc

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ – Vĩnh Phúc
Đánh giá, tư vấn, can thiệp sớm cho trẻ có rối loạn phát triển: Tự kỷ, tăng động giảm chú<br /> Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ – Vĩnh Phúc<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ – Vĩnh Phúc

Đánh giá, tư vấn, can thiệp sớm cho trẻ có rối loạn phát triển: Tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm nói, chậm phát triển trí tuệ, trẻ khó khăn và học tập và giao tiếp.

Hỗ trợ hoà nhập mầm non, tiểu học.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ – Vĩnh Phúc

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ – Vĩnh Phúc
Đánh giá, tư vấn, can thiệp sớm cho trẻ có rối loạn phát triển: Tự kỷ, tăng động giảm chú