Trung tâm can thiệp Tia Sáng Xanh – Hoàng Văn Thụ Tổng quan Giới thiệu chung Trung tâm can thiệp Tia Sáng Xanh – Hoàng Văn Thụ Chuyên đánh giá, can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như tự kỉ, chậm

Trung tâm can thiệp Tia Sáng Xanh – Hoàng Văn Thụ

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm can thiệp Tia Sáng Xanh – Hoàng Văn Thụ
Chuyên đánh giá, can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như tự kỉ, chậm<svg><path/></svg><br /> Trung tâm can thiệp Tia Sáng Xanh – Hoàng Văn Thụ<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung tâm can thiệp Tia Sáng Xanh – Hoàng Văn Thụ

Chuyên đánh giá, can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như tự kỉ, chậm nói, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển trí tuệ, nói ngọng…

Phát triển các kĩ năng tiền tiểu học, kĩ năng sống

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Danh sách Trung tâm dành cho trẻ đặc biệt cùng hệ thống

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm can thiệp Tia Sáng Xanh – Hoàng Văn Thụ

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm can thiệp Tia Sáng Xanh – Hoàng Văn Thụ
Chuyên đánh giá, can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như tự kỉ, chậm