Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa Cơ sở vật chất Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa Tiện ích dịc

Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa
Cơ sở vật chất Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa
Tiện ích dịc<br /> Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa

Cơ sở vật chất Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa

Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa:

– Một môi trường học tập lâu dài cho trẻ và có định hướng nghề giúp trẻ có thể tự lập và hòa nhập trong cuộc sống

– Học theo khả năng riêng của trẻ, phát hiện và phát triển được khả năng tiềm ẩn của trẻ

– Phát triển được các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống và học tập

– Liên kết với Bộ lao động thương binh xã hội, tạo điều kiện hòa nhập với cộng đồng bằng việc định hướng, học nghề và tìm công việc phù hợp cho trẻ.

– Tổ chức các buổi thảo luận hàng tháng để giúp phụ huynh học sinh theo dõi được nội dung chương trình rèn luyện của con, từ đó có thể đánh giá sự tiến bộ và kết hợp tác động giáo dục con tại nhà

 

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa
Cơ sở vật chất Trung Tâm Chăm Sóc Và Hòa Nhập An Phúc – Trung Hòa
Tiện ích dịc