Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Tuệ Minh – CS1 Cao Lãnh Tổng quan Chương trình học Trong các buổi can thiệp, các Giáo viên sẽ từng bước thăm dò, làm quen và tác động với trẻ, tập cho trẻ biết hợp tác và làm theo các hoạt đ

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Tuệ Minh – CS1 Cao Lãnh

Tổng quan
Chương trình học
Trong các buổi can thiệp, các Giáo viên sẽ từng bước thăm dò, làm quen và tác động với trẻ, tập cho trẻ biết hợp tác và làm theo các hoạt đ<br /> Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Tuệ Minh – CS1 Cao Lãnh<br />

Tổng quan

Chương trình học

Trong các buổi can thiệp, các Giáo viên sẽ từng bước thăm dò, làm quen và tác động với trẻ, tập cho trẻ biết hợp tác và làm theo các hoạt động của giáo viên. Sau đó, chuyên gia sẽ đánh giá và soạn một chương trình can thiệp cá nhân cho trẻ. Các em sẽ dần dần thay đổi hành vi, nhận thức, có những biểu hiện ổn định và điều quan trọng nhất là có được một kế hoạch can thiệp lâu dài, để sau khóa can thiệp, các em sẽ được tiếp tục giáo dục, cải thiện tình trạng của mình một cách hiệu quả hơn tại gia đình trong một thời gian dài. Điều này sẽ tiết kiệm cho gia đình rất nhiều thời gian và chi phí phải bỏ ra cho một chương trình giáo dục chuyên biệt.

Chương trình này dựa trên các kỹ thuật có chọn lọc lấy ra từ các phương pháp Can thiệp giáo dục trẻ Tự kỷ ( Phương pháp ABA, TEACH ME TO TALK, FLOOR TIME, TÂM VẬN ĐỘNG ) cùng với những Bài tập can thiệp sớm theo quan điểm của GS. Nguyễn Văn Thành và các kinh nghiệm lâm sàng phù hợp với thực tế của Việt Nam.

Trên cơ sở các nguyên tắc và bài tập trong chương trình Can thiệp sớm – Chuyên gia sẽ hướng dẫn phụ huynh những kiến thức, kỹ năng để biết cách phối hợp với Trung tâm trong việc tiến hành một chương trình can thiệp lâu dài cho trẻ tại gia đình.

Khi cho trẻ tham dự chương trình can thiệp tại trung tâm, phụ huynh sẽ được khuyến khích tham gia một khóa huấn luyện ( 04 buổi ) để biết rõ và có những kinh nghiệm thực tế trong việc can thiệp cho trẻ tại gia đình .

Ngoài ra, phụ huynh sẽ được cung cấp các tài liệu, thông tin và các bài tập với nhiều cấp độ để biết được những kiến thức cơ bản trong việc can thiệp cho trẻ.
Giới thiệu chung Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Tuệ Minh – CS1 Cao Lãnh

Triết lý hoạt động

Triết lý giáo dục: ĐẠO ĐỨC – HỌC TẬP – KỶ LUẬT

Sứ mạng: Giáo dục trẻ với Tâm hồn Bình an

Tầm nhìn: Vì môi trường Giáo dục Bình an, Tự do, Yêu thương và Tôn trọng

Mục tiêu

Trung tâm can thiệp và hỗ trợ giáo dục khoa học ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO tại Đồng Tháp

Văn hoá: Hoà nhã, tôn trọng, chất lượng

Nguyên tắc ứng xử: Phụng sự, công bằng, hiệu quả

Slogan: Trao gửi yêu thương, ươm mầm trí tuệ

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Tuệ Minh – CS1 Cao Lãnh

Tổng quan
Chương trình học
Trong các buổi can thiệp, các Giáo viên sẽ từng bước thăm dò, làm quen và tác động với trẻ, tập cho trẻ biết hợp tác và làm theo các hoạt đ