Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành

Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành<br /> Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành

Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành

Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành: 

– Tư vấn cho phụ huynh

– Đánh giá sàng lọc trẻ có nhu cầu đặc biệt

– Can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt: Tự kỷ, chậm nói – rối loạn ngôn ngữ, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển, khó học.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Mặt Trời Nhỏ – Hiệp Thành