Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa Tiện ích dịch vụ

Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa
Tiện ích dịch vụ<br /> Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa

Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa

Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn là một hệ thống giáo dục chuyên biệt cung cấp các dịch vụ dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm các dịch vụ đánh giá chẩn đoán, tư vấn chương trình can thiệp, trực tiếp can thiệp cá nhân, tổ chức hoạt động bán trú, hoạt động kỹ năng xã hội… cho trẻ có nhu cầu đặc biệt từ can thiệp sớm 12 tháng tuổi đến học sinh hòa nhập mầm non, học sinh hòa nhập tiểu học và trẻ vị thành niên đến 16 tuổi do Thạc sỹ tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên Nguyễn Thị Duyên sáng lập năm 2010, dưới sự cố vấn tận tình của Tiến sĩ Trần Văn Công – Giảng viên trường Đại học Giáo Dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Từ Sơn – Suối Hoa
Tiện ích dịch vụ