Trung Tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time (Thời Gian Vàng) – Phú Quốc Tổng quan Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time (Thời Gian Vàng) – Phú Quốc Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time là đơn vị có chức n

Trung Tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time (Thời Gian Vàng) – Phú Quốc

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time (Thời Gian Vàng) – Phú Quốc
Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time là đơn vị có chức n<br /> Trung Tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time (Thời Gian Vàng) – Phú Quốc<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time (Thời Gian Vàng) – Phú Quốc

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ ĐÁNH GIÁ – CAN THIỆP – HỖ TRỢ cho trẻ có nhu cầu đặc biệt:

* Trẻ chậm nói, khó khăn giao tiếp

* Trẻ tăng động giảm chú ý, giảm chú ý

* Trẻ rối loạn phổ tự kỉ

* Trẻ khuyết tật trí tuệ

* Trẻ khuyết tật học tập

* Trẻ khiếm thính – Nghe kém

* Trẻ khiếm thị – Nhìn kém

* Và trẻ có rối loạn với tâm thần kinh khác.


Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time (Thời Gian Vàng) – Phú Quốc

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time (Thời Gian Vàng) – Phú Quốc
Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Gold Time là đơn vị có chức n