Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ Tiện ích dịch vụ

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ
Tiện ích dịch vụ<br /> Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ

Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương ra đời nhằm cung cấp dịch vụ phát hiện, can thiệp và hỗ trợ cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt, khởi tạo một môi trường để các em được vui chơi, học tập, phát triển tối đa tiềm năng.

Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về Giáo dục Đặc biệt, các giáo viên được đào tạo chuyên sâu, Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương  luôn áp dụng những thành tựu khoa học mới nhất trong lĩnh vực phát hiện, can thiệp và hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt tại Hải Dượng, với chất lượng giáo dục, tình yêu thương và sự tôn trọng trẻ.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Hải Dương – TT. Phủ
Tiện ích dịch vụ