Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng Tiện ích dịc

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng
Tiện ích dịc<br /> Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng

Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm thành lập từ năm 2006, có nhiều kinh nghiệm ứng dụng các phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỉ (ABA/VB, TEACCH, AAC, Tri liệu âm nhạc, Trị liệu chơi…)

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Dịch Vọng
Tiện ích dịc