Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng Tiện í

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng
Tiện í<br /> Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng

Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm thành lập từ năm 2006, có nhiều kinh nghiệm ứng dụng các phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỉ (ABA/VB, TEACCH, AAC, Tri liệu âm nhạc, Trị liệu chơi…)

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Khánh Tâm – Võ Văn Dũng
Tiện í