Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Ngọc Ân – Ngọc Hồi Tổng quan Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Ngọc Ân – Ngọc Hồi Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục Ngọc Ân thành lập nhằm nghiên cứu và ứng dụn

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Ngọc Ân – Ngọc Hồi

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Ngọc Ân – Ngọc Hồi
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục Ngọc Ân thành lập nhằm nghiên cứu và ứng dụn<br /> Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Ngọc Ân – Ngọc Hồi<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Ngọc Ân – Ngọc Hồi

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục Ngọc Ân thành lập nhằm nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của Khoa học Tâm lý, Giáo dục vào các lĩnh vực của đời sống xã hội đặc biệt là đối với trẻ có rối loạn phát triển.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Danh sách Trung tâm dành cho trẻ đặc biệt cùng hệ thống

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Ngọc Ân – Ngọc Hồi

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Ngọc Ân – Ngọc Hồi
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục Ngọc Ân thành lập nhằm nghiên cứu và ứng dụn