Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô Tiệ

Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô
Tiệ<br /> Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô

Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Hoa Hướng Dương là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được chủ tịch tỉnh Bắc Giang cho phép thành lập, Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ giáo dục các đối tượng trẻ:

– Trẻ tự kỷ

– Trẻ chậm nói

– Trẻ nói ngọng

– Trẻ tăng động giảm chú ý

– Trẻ chậm phát triển trí tuệ

– Trẻ khó khăn về học

– Trẻ Down

– Trẻ khiếm thính


Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Hoà Nhập Hoa Hướng Dương – Đồi Ngô
Tiệ