Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc Tiện ích dịch vụ Ch

Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc
Tiện ích dịch vụ
Ch<br /> Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc

Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc

Trung tâm Giáo dục Hòa nhập Trẻ Em luôn nỗ lực phấn đấu là trung tâm hàng đầu trong việc giáo dục trẻ chậm nói, trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, giảm chú ý, trẻ rối loạn cảm xúc, trẻ ngọng, khó khăn trong học tập, trẻ chậm phát triển trí tuệ bằng chất lượng giáo dục, tâm huyết, tình yêu thương trẻ cùng với sự kết hợp các tiến bộ trên thế giới về can thiệp và giáo dục, hỗ trợ cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Em – Yên Lạc
Tiện ích dịch vụ
Ch