Trung tâm Giáo dục Khánh Hoà – Vĩnh Phước Tổng quan Giới thiệu chung Trung tâm Giáo dục Khánh Hoà – Vĩnh Phước ĐÁNH GIÁ VÀ CHẨN ĐOÁN TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN Chương trình MIễn Phí dành cho trẻ Khánh Hòa <

Trung tâm Giáo dục Khánh Hoà – Vĩnh Phước

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Giáo dục Khánh Hoà – Vĩnh Phước
ĐÁNH GIÁ VÀ CHẨN ĐOÁN TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN
Chương trình MIễn Phí dành cho trẻ Khánh Hòa
<<br /> Trung tâm Giáo dục Khánh Hoà – Vĩnh Phước<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung tâm Giáo dục Khánh Hoà – Vĩnh Phước

ĐÁNH GIÁ VÀ CHẨN ĐOÁN TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN

Chương trình MIễn Phí dành cho trẻ Khánh Hòa

Mục đích: nhằm giúp phụ huynh sớm nhận ra các vấn đề rối loạn phát triển của trẻ và lên kế hoạch can thiệp.

Đối tượng được đánh giá: trẻ từ 12 tuổi trở xuống

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Danh sách Trung tâm dành cho trẻ đặc biệt cùng hệ thống

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm Giáo dục Khánh Hoà – Vĩnh Phước

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Giáo dục Khánh Hoà – Vĩnh Phước
ĐÁNH GIÁ VÀ CHẨN ĐOÁN TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN
Chương trình MIễn Phí dành cho trẻ Khánh Hòa
<