Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu Tiện ích dịch vụ <

Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu
Tiện ích dịch vụ
<<br /> Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu

Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu

        Trung Tâm Giáo dục Trẻ em Ngày Mới được thành lập năm 2011 theo quyết định số 05/QD –TWH, là đơn vị trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học Tâm lý trong can thiệp sớm và trị liệu tâm lý phát triển cho trẻ em Việt Nam. 

      Trung tâm phát triển với định hướng tiên phong nghiên cứu chuyên sâu về các phương pháp đánh giá tâm lý, can thiệp tâm lý – giáo dục toàn diện cho các bé chậm nói, chậm phát triển; Tạo cho con một không gian ứng dụng hiệu quả thông qua các mô hình cá nhân, mô hình nhóm, mô hình gia đình mới, mô hình hỗ trợ trường mầm non cho bé thực hành các kỹ năng được hỗ trợ và can thiệp, qua đó phát triển đầy đủ các năng lực tương tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy nhân thức, năng lực vận động phù hợp với độ tuổi của bé.

Vị trí

Đánh giá

Môi trường an toàn, các cô nhiệt tình vui vẻ, dạy hiệu quả, con tiến bộ nhanh từ tháng thứ 2 theo học tại trung tâm. Cảm ơn trung tâm

Môi trường học tập tốt cho con của mình

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu
Cơ sở vật chất Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới – Diễn Châu
Tiện ích dịch vụ
<