Trung tâm Hỗ trợ can thiệp sớm Tâm Đức – Cầu Giấy Tổng quan Giới thiệu chung Trung tâm Hỗ trợ can thiệp sớm Tâm Đức – Cầu Giấy Đánh giá, chuẩn đoán, sàng lọc, can thiệp sớm  Rối loạn phổ tự kỷ

Trung tâm Hỗ trợ can thiệp sớm Tâm Đức – Cầu Giấy

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Hỗ trợ can thiệp sớm Tâm Đức – Cầu Giấy
Đánh giá, chuẩn đoán, sàng lọc, can thiệp sớm 
Rối loạn phổ tự kỷ<br /> Trung tâm Hỗ trợ can thiệp sớm Tâm Đức – Cầu Giấy<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung tâm Hỗ trợ can thiệp sớm Tâm Đức – Cầu Giấy

Đánh giá, chuẩn đoán, sàng lọc, can thiệp sớm 

Rối loạn phổ tự kỷ

Chậm phát triển trí tuệ

Chậm ngôn ngữ

Rối loạn âm ngữ, lời nói

Khó khăn về học

Tăng động giảm tập trung

 

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Danh sách Trung tâm dành cho trẻ đặc biệt cùng hệ thống

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm Hỗ trợ can thiệp sớm Tâm Đức – Cầu Giấy

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Hỗ trợ can thiệp sớm Tâm Đức – Cầu Giấy
Đánh giá, chuẩn đoán, sàng lọc, can thiệp sớm 
Rối loạn phổ tự kỷ