Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục<br /> Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành

Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành được thành lập từ năm 2015, là một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước thực hiện mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Trung tâm cũng là cơ quan tham mưu của Sở Giáo dục – Đào tạo Hải Phòng về công tác giáo dục hòa nhập.

Trong trung tâm có bố trí các phòng học riêng biệt và phòng học hòa nhập như: phòng tư vấn giáo dục, y tế và đánh giá tâm lí, tiền học đường, khu vực hoạt động tâm vận động, can thiệp cá nhân, dạy học-giáo dục, hệ thống hỗ trợ giáo dục hòa nhập, kỹ năng sinh hoạt.

Đối với những trẻ không học bán trú được giáo viên sẽ hướng dẫn tập luyện mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 1h, rồi để trẻ trở về hòa nhập tại các trường mầm non mà các bé đang theo học.

Mục tiêu hoạt động của trung tâm là nhằm thúc đẩy giáo dục hòa nhập trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đảm bảo quyền được chăm sóc, giáo dục có chất lượng của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt trong phạm vi toàn thành phố.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Hải Phòng – Lê Đại Hành
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục