Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục<br /> Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền

Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House là đơn vị trực thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang.

Tiền đề để thành lập trung tâm chính là các ca trị liệu được tổ chức đơn lẻ bởi các chuyên gia tâm lý từ năm 2015 đến năm 2018. Năm 2019, được sư đồng ý của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Happy House được cấp phép hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên về tư vấn và chăm sóc rối nhiều tâm trí cả về số lượng và chất lượng trong khám và trị liệu.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Happy House – Ngô Quyền
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục