Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ<br /> Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình

Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình (Trung tâm Thiên thần nhỏ Ninh Bình) có chức năng, nhiệm vụ:

– Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;

– Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;

– Tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;

– Hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng;

– Cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật;

– Bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và chuyên môn làm việc cho giáo viên và phụ huynh;

–  Bồi dưỡng kiến thức về phương pháp can thiệp sớm và kĩ năng đặc thù làm việc có hiệu quả với trẻ khuyết tật đến giáo viên, cán bộ, phụ huynh tại địa phương;

– Kiểm tra, giám sát các chương trình giáo dục trẻ khuyết tật trong trung tâm và tại gia đình;

– Thu thập, lưu giữ, chia sẻ, chuyển giao các thông tin và tài liệu chuyên môn đến giáo viên và phụ huynh;

-Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có quan tâm đến trẻ khuyết tật.

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình ra đời  là để thực hiện phương châm “Giáo dục là nhiệm vụ của toàn xã hội”, đặc biệt giáo dục trẻ có rối loạn phát triển rất cần sự chung tay, chung sức của các cấp, các ngành và của toàn xã hội.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình – Nam Bình
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ