Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhậ

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhậ<br /> Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm

Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm tư vấn can thiệp trẻ có các vấn đề về phát triển.

– Rối loạn phổ tự kỷ,trẻ tăng động giảm chú ý,trẻ bại não,trẻ Dow

– Chậm phát triển trí tuệ

– Rối loạn ngôn ngữ.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Yến Linh – Đồng Bẩm
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhậ