Trung tâm Hoa Nắng – Mỹ Đình Tổng quan Giới thiệu chung Trung tâm Hoa Nắng – Mỹ Đình Trung tâm Hoa Nắng mở các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ – Các lớp tiền tiểu học –

Trung tâm Hoa Nắng – Mỹ Đình

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Hoa Nắng – Mỹ Đình
Trung tâm Hoa Nắng mở các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ
– Các lớp tiền tiểu học
<svg><path/></svg><br /> Trung tâm Hoa Nắng – Mỹ Đình<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung tâm Hoa Nắng – Mỹ Đình

Trung tâm Hoa Nắng mở các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ

– Các lớp tiền tiểu học

– Tư vấn và giáo dục cho Trẻ chậm nói, có khó khăn về học tập, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ, KTTT, tăng động giảm chú ý , khó khăn về học ….

-Cải thiện , định hướng can thiệp , hỗ trợ tâm lý

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Danh sách Trung tâm dành cho trẻ đặc biệt cùng hệ thống

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm Hoa Nắng – Mỹ Đình

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Hoa Nắng – Mỹ Đình
Trung tâm Hoa Nắng mở các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ
– Các lớp tiền tiểu học