Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành Cơ sở vật chất Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành Tiện ích dịch vụ Chương trình học

Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành
Tiện ích dịch vụ
Chương trình học<br /> Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành

Cơ sở vật chất Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành

Phát triển tối đa tiềm năng con người, giảm thiểu những hạn chế và khiếm khuyết. Xây dựng cộng đồng và xã hội bền vững và hạnh phúc.

Sứ mệnh của Trung Tâm Hừng Đông

Phát triển tối đa tiềm năng con người, giảm thiểu những hạn chế và khiếm khuyết. Xây dựng cộng đồng và xã hội bền vững và hạnh phúc.

Tầm nhìn:

– Thiết lập thêm cơ sở, phục vụ trẻ lớn không có khả năng đi hòa nhập.

– Thực hiện thêm các nghiên cứu khoa học liên quan đến tâm lý học ứng dụng và các rối loạn phát triển.

– Thực hiện hợp tác với cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế nhằm đào tạo, nghiên cứu, và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng.

– Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ có rối loạn phát triển.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành
Cơ sở vật chất Trung Tâm Hừng Đông – Hoàng Đạo Thành
Tiện ích dịch vụ
Chương trình học