Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Tâm lý, Hỗ trợ và PTCĐ Thái Hà – Thái Nguyên Tổng quan Giới thiệu chung Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Tâm lý, Hỗ trợ và PTCĐ Thái Hà – Thái Nguyên TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN TÂM LÝ, HỖ T

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Tâm lý, Hỗ trợ và PTCĐ Thái Hà – Thái Nguyên

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Tâm lý, Hỗ trợ và PTCĐ Thái Hà – Thái Nguyên
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN TÂM LÝ, HỖ T<br /> Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Tâm lý, Hỗ trợ và PTCĐ Thái Hà – Thái Nguyên<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Tâm lý, Hỗ trợ và PTCĐ Thái Hà – Thái Nguyên

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN TÂM LÝ, HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THÁI HÀ

Tư vấn tâm lý

Đánh giá sự phát triển của trẻ

Can thiệp sớm cho trẻ:

– Rối loạn phổ tự kỷ

– Tăng động giảm chú ý

– Rối loạn phát triển: Chậm nói, DOWN

– Chậm phát triển trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ…

– Trẻ có khó khăn trong học tập

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Tâm lý, Hỗ trợ và PTCĐ Thái Hà – Thái Nguyên

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Tâm lý, Hỗ trợ và PTCĐ Thái Hà – Thái Nguyên
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN TÂM LÝ, HỖ T