Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công Tổng quan Điểm nổi bật Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công Cơ sở vật chất Trung Tâm Nghiên Cứu Ứ

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công
Cơ sở vật chất Trung Tâm Nghiên Cứu Ứ<br /> Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công

Cơ sở vật chất Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý Và Giáo Dục An Hưng

Chuyên Sàng lọc, Đánh giá, Can thiệp, Hỗ trợ giáo dục cho trẻ:

– Trẻ tự kỷ

– Chậm ngôn ngữ, rối loạn âm và lời( nói ngọng)

– Tăng động giảm chú ý, rối loạn phát triển

– khuyết tật trí tuệ, khó khăn học tập…

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công

Tổng quan
Điểm nổi bật Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục An Hưng – Định Công
Cơ sở vật chất Trung Tâm Nghiên Cứu Ứ