TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG Tổng quan Điểm nổi bật TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG Cơ sở vật chất TR

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

Tổng quan
Điểm nổi bật TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG
Cơ sở vật chất TR<br /> TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

Cơ sở vật chất TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

Phát triển tối đa tiềm năng con người, giảm thiểu những hạn chế và khiếm khuyết. Xây dựng cộng đồng và xã hội bền vững và hạnh phúc.

Sứ mệnh của Trung Tâm Hừng Đông

Phát triển tối đa tiềm năng con người, giảm thiểu những hạn chế và khiếm khuyết. Xây dựng cộng đồng và xã hội bền vững và hạnh phúc.

Tầm nhìn:

– Thiết lập thêm cơ sở, phục vụ trẻ lớn không có khả năng đi hòa nhập.

– Thực hiện thêm các nghiên cứu khoa học liên quan đến tâm lý học ứng dụng và các rối loạn phát triển.

– Thực hiện hợp tác với cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế nhằm đào tạo, nghiên cứu, và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng.

– Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ có rối loạn phát triển.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Danh sách Trung tâm dành cho trẻ đặc biệt cùng hệ thống

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

Tổng quan
Điểm nổi bật TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỪNG ĐÔNG CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG
Cơ sở vật chất TR