Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục đặc biệt Mai Lâm Tổng quan Giới thiệu chung Can thiệp sớm trẻ tự kỷ Mai Lâm là một tổ chức tại Đà Lạt, chuyên về chẩn đoán, đánh giá và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ v

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục đặc biệt Mai Lâm

Tổng quan
Giới thiệu chung
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ Mai Lâm là một tổ chức tại Đà Lạt, chuyên về chẩn đoán, đánh giá và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ v<br /> Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục đặc biệt Mai Lâm<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung

Can thiệp sớm trẻ tự kỷ Mai Lâm là một tổ chức tại Đà Lạt, chuyên về chẩn đoán, đánh giá và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ và những trẻ có khuyết tật. Tổ chức này đặt mục tiêu hỗ trợ trẻ và gia đình trong quá trình phát triển và hoà nhập vào xã hội. Dưới đây là một số thông tin về các dịch vụ và hoạt động của tổ chức Can thiệp sớm trẻ tự kỷ Mai Lâm – Đà Lạt:

1. Chẩn đoán, đánh giá: Tổ chức cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và đánh giá trẻ tự kỷ và những trẻ có khuyết tật để xác định rõ hơn về tình trạng phát triển và nhu cầu can thiệp của từng trẻ.

2. Can thiệp sớm và hỗ trợ hoà nhập: Can thiệp sớm là quá trình hỗ trợ và đồng hành với trẻ từ khi còn nhỏ để phát triển tiềm năng và khả năng của mình. Tổ chức cung cấp các hoạt động can thiệp sớm, tập trung vào phát triển kỹ năng xã hội, ngôn ngữ, và kỹ năng tự chăm sóc cho trẻ tự kỷ và những trẻ có khuyết tật.

3. Tư vấn phụ huynh và gia đình trẻ khuyết tật: Tổ chức cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho phụ huynh và gia đình có trẻ tự kỷ và những trẻ có khuyết tật, giúp họ hiểu rõ hơn về tình trạng phát triển của trẻ và cách hỗ trợ và chăm sóc trẻ một cách hiệu quả.

4. Bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng các chuyên viên, nhân viên trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ và những trẻ có khuyết tật để nâng cao chất lượng dịch vụ.

5. Chuyển giao công nghệ: Tổ chức tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới, phương pháp can thiệp tiên tiến để cung cấp dịch vụ hiệu quả và tiện ích cho trẻ tự kỷ và những trẻ có khuyết tật.

Can thiệp sớm trẻ tự kỷ Mai Lâm – Đà Lạt là một địa chỉ đáng tin cậy cho phụ huynh và gia đình có trẻ tự kỷ và những trẻ có khuyết tật, đảm bảo rằng trẻ được hỗ trợ và phát triển tối đa khả năng của mình.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục đặc biệt Mai Lâm

Tổng quan
Giới thiệu chung
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ Mai Lâm là một tổ chức tại Đà Lạt, chuyên về chẩn đoán, đánh giá và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ v