Trung Tâm Tư Vấn – Phát Triển Giáo Dục Đặc Biệt Đậu Nhí – Tam Trinh Tổng quan Giới thiệu chung Trung Tâm Tư Vấn – Phát Triển Giáo Dục Đặc Biệt Đậu Nhí – Tam Trinh Câu Lạc Bộ Đồng Hành Đậu Nhí – BABYBEAN CLUB <

Trung Tâm Tư Vấn – Phát Triển Giáo Dục Đặc Biệt Đậu Nhí – Tam Trinh

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Tư Vấn – Phát Triển Giáo Dục Đặc Biệt Đậu Nhí – Tam Trinh
Câu Lạc Bộ Đồng Hành Đậu Nhí – BABYBEAN CLUB
<<br /> Trung Tâm Tư Vấn – Phát Triển Giáo Dục Đặc Biệt Đậu Nhí – Tam Trinh<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung Tâm Tư Vấn – Phát Triển Giáo Dục Đặc Biệt Đậu Nhí – Tam Trinh

Câu Lạc Bộ Đồng Hành Đậu Nhí – BABYBEAN CLUB

Chuyên Sàng lọc, Đánh giá, Can thiệp, Hỗ trợ giáo dục cho trẻ:

– Trẻ tự kỷ (Rối loạn phổ tự kỷ)

– Chậm ngôn ngữ, rối loạn âm và lời( nói ngọng)

– Tăng động giảm chú ý, rối loạn phát triển

– Khuyết tật trí tuệ, khó khăn học tập…

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung Tâm Tư Vấn – Phát Triển Giáo Dục Đặc Biệt Đậu Nhí – Tam Trinh

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung Tâm Tư Vấn – Phát Triển Giáo Dục Đặc Biệt Đậu Nhí – Tam Trinh
Câu Lạc Bộ Đồng Hành Đậu Nhí – BABYBEAN CLUB
<