Trung tâm tư vấn tâm lý và hỗ trợ giáo dục Lào Cai – Minh Khai Tổng quan Chương trình học Tự kỷ Tăng động giảm chú ý Chậm phát triển ngôn ngữ Nói ngọng, nói lắp Chậm phát triển trí tuệ

Trung tâm tư vấn tâm lý và hỗ trợ giáo dục Lào Cai – Minh Khai

Tổng quan
Chương trình học
Tự kỷ
Tăng động giảm chú ý
Chậm phát triển ngôn ngữ
Nói ngọng, nói lắp
Chậm phát triển trí tuệ<br /> Trung tâm tư vấn tâm lý và hỗ trợ giáo dục Lào Cai – Minh Khai<br />

Tổng quan

Chương trình học

Tự kỷ

Tăng động giảm chú ý

Chậm phát triển ngôn ngữ

Nói ngọng, nói lắp

Chậm phát triển trí tuệ

Khó khăn về học

Down

Bại não

Giới thiệu chung Trung tâm tư vấn tâm lý và hỗ trợ giáo dục Lào Cai – Minh Khai

Chuyên đánh giá, tư vấn, can thiệp sớm cho trẻ

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm tư vấn tâm lý và hỗ trợ giáo dục Lào Cai – Minh Khai

Tổng quan
Chương trình học
Tự kỷ
Tăng động giảm chú ý
Chậm phát triển ngôn ngữ
Nói ngọng, nói lắp
Chậm phát triển trí tuệ