Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ đặc biệt Little Sun – Tam Trinh Tổng quan Giới thiệu chung Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ đặc biệt Little Sun – Tam Trinh TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC LITTLE SUN:  Tư v

Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ đặc biệt Little Sun – Tam Trinh

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ đặc biệt Little Sun – Tam Trinh
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC LITTLE SUN: 
Tư v<br /> Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ đặc biệt Little Sun – Tam Trinh<br />

Tổng quan

Giới thiệu chung Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ đặc biệt Little Sun – Tam Trinh

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC LITTLE SUN: 

Tư vấn – Đánh giá & Can thiệp trẻ:

Chậm nói

Nói ngọng

Chậm phát triển ngôn ngữ— trí tuệ

Rối loạn ngôn ngữ— tăng động giảm chú ý — phổ tự kỷ

Khó khăn học tập

THỰC HIỆN:

Đánh giá, sàng lọc

Tư vấn, lên chương trình can thiệp

Hướng dẫn thực hành cho phụ huynh

HÌNH THỨC: Cá nhân 1-1 , nhóm, theo buổi, theo giờ

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ đặc biệt Little Sun – Tam Trinh

Tổng quan
Giới thiệu chung Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ đặc biệt Little Sun – Tam Trinh
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC LITTLE SUN: 
Tư v